Multicolor & Blended diensten

"If knowledge is power, learning is your superpower" ~ Jim Kwik

Multicolor%20Wisdom%20Logo%20Large%20Black%20V1_edited.jpg

Training Consultancy

Vertaalslag maken van dromen van het kleuren naar het kleuren van dromen.

Elke persoon, team of organisatie heeft zijn/haar eigen manieren om competenties en talenten te ontplooien: of het nou vanuit Plan Do Check Act (PDCA), Define Measure Analyze Improve Control (DMAIC), Design Thinking Process, een combinatie van allen of geen van voornoemde is. Ongeacht de methodiek, het doel is telkens hetzelfde: het beste in jezelf, collega’s, team of organisatie naar boven halen.

Bij Multicolor Wisdom wordt samen met je gekeken naar waar binnen het bestaande proces nog winst te behalen valt. Van het opstellen van de leerbehoefte en trainingsnoodzaak tot de verandering in leersituatie en werksituatie en uiteraard alles wat daar nog tussen zit.

minder korrelig.png

(e)Training Development

Het in laten kleuren van je kennis en vaardigheden vanuit een blended approach.

Mensen en organisaties komen samen op het moment dat ze elkaar iets kunnen bieden. Het is in wezen een symbiose die aangegaan wordt, vaak in teamverband. Deze symbiose staat nooit stil: het is constant aan het veranderen. Verandering betekent vaak groei en groei betekent ontwikkeling. Dit vereist ondersteuning van mensen en teams binnen de organisatie. Wanneer iedereen de visie begrijpt - en alle neuzen dezelfde kant uitstaan - kan de (nieuwe) missie aan de hand van de gezamenlijke normen en waarden binnen de symbiose worden gerealiseerd.

Bij Multicolor Wisdom wordt in overleg met jou de meest efficiënte en effectieve (e)training opgesteld. Van het formaat van de training, de methodiek, de werkvormen tot aan de toetsing van de verworven kennis.

Multicolor%20Wisdom%20Logo%20Large%20Black%20V1_edited.png

Training skill Improvement

Het leren van nieuwe manieren om kleur aan je kennis en vaardigheden te geven.

Gelukkig zijn binnen een organisatie altijd mensen bereid hun kennis en vaardigheden over te dragen aan anderen. Dit wordt vaak gedaan vanwege een behoefte vanuit de organisatie zelf dan wel vanuit persoonlijke interesse of behoefte. Ongeachte de reden: mensen binnen een organisatie horen niet stil te zitten, maar moeten ingezet worden waar ze hun (mogelijk verborgen) talenten in kunnen zetten en het beste tot hun recht kunnen komen. Hierbij kan je hulp krijgen van collega’s.


Bij Multicolor Wisdom wordt in overleg met je gekeken hoe medewerkers hun trainingsvaardigheden kunnen verbeteren om zo overdracht van kennis en vaardigheden nog effectiever en efficiënter te maken.